Svenskt bistånd bidrar till utveckling i andra länder

Vi svenskar bidrar till utvecklingssamarbetet runt om i världen genom att vi skänker pengar till bistånd. Här kommer en kort presentationsfilm m svenskt bistånd och utvecklingssamarbetet i världen. För 10 kronor per dag och svensk ger vi stöd till människor som lever i fattigdom runt om i världen.